Over mij

Mijn
Missie
Verlies in en rond de zwangerschap wordt als een ingrijpend verlies ervaren. In de afgelopen decennia is veel veranderd in de manier waarop wordt omgegaan met pril verlies. Ook is door onderzoek meer bekend geworden over hoe goede begeleiding eruit zou moeten zien. Ik vind het belangrijk dat alle ouders die te maken krijgen met het verlies van hun kindje de beste zorg krijgen. Continuïteit van zorg wordt door ouders als belangrijk ervaren. En dit is precies wat ik met Ad Lunam kan realiseren.
Door mijn ervaring als verloskundige en uitvaartbegeleider kan zowel ondersteuning worden geboden op medisch gebied als ook praktische ondersteuning bij het regelen van een afscheid.

Eén gezicht als aanspreekpunt dat jullie stap voor stap begeleidt bij de te nemen beslissingen. Oprecht betrokken. Samen werken van angst voor het nu naar vertrouwen voor de toekomst dat is mijn missie.
Over mij
Manon Velraads (1976)
Ik ben getrouwd en mam van vier kinderen Jeannot (2001) Julie (2002) Cédric (2005) en Cyrille (2006). Al op jonge leeftijd werd ik door een noodlottig ongeval van een dorpsgenootje me bewust van het feit dat het leven zo voorbij kan zijn.

Jaren heb ik in de bejaardenzorg gewerkt waar ik zag dat liefdevol afscheid nemen van enorme waarde kan zijn. Dit heeft geleid tot het volgen van de opleiding tot uitvaartondernemer aan de STIVU. Enkele jaren later besloot ik de opleiding Verloskunde aan de Academie Verloskunde in Maastricht te gaan volgen. Wat voor velen een enorme ommezwaai leek, was voor mij een logische keuze. Welkom heten en afscheid nemen, horen bij elkaar.